درباره ما

Always On Your Side

شرکت ویستا تجارت حفاران خاورمیانه با هدف حضور موثر یک شرکت ایرانی برای تولید و تامین انواع مواد معدنی و شیمیایی سیالات حفاری تاسیس گردیده است. در این رابطه ارتباط تنگاتنگ با تولید کنندگان مواد شیمیایی و معدنی در داخل و خارج کشور، کنترل کیفی مستمر محصولات آنها و بهره گیری از حداکثر توانمندی ها و امکانات داخل کشور موجب گردیده که شرکت ویستا تجارت حفاران خاورمیانه فعالیت خود را با تاکید بر اصول اساسی صنعت نفت، گاز و معدن آغاز نماید.
شرکت ویستا تجارت حفاران خاورمیانه قادر به ارائه و تامین مواد معدنی و شیمیایی مورد نیاز انواع سیالات حفاری شامل سیالات پایه آبی، سیالات پایه روغنی، سیالات تکمیلی و تعمیراتی پروژه های حفاری مواد معدنی که برای انجام عملیات های حفاری مورد نیاز است، می باشد.
قابل عرض می باشد، مواد شیمایی تخصصی و پلیمیری به طور عمده در سطح بین المللی از طریق تیم خرید خارجی شرکت ویستا تجارت حفاران خاورمیانه تهیه گشته و در این راستا توافق نامه هایی انحصاری منعقد شده که تامین منظم، مستمر و با کیفیت را تضمین می نماید.

تولید کننده و تامین کننده :
- مواد شیمیایی صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی
- افزایه های گل و سیمان حفاری چاه های نفت و گاز
- انواع روغن پایه، گریس، حلال و لوبریکنت
- تامین مشتقات نفتی و گازی

ارائه دهنده خدمات :
- تست آزمایشگاهی، حمل و نقل، بازرسی، ترخیص و سایر
- خردایش مواد معدنی
- پروسه ثبت معدن
- اخذ نمایندگی

خط مشی سیستم مدیریت شرکت ویستا تجارت حفاران خاورمیانه
شرکت ویستا تجارت حفاران خاورمیانه با هدف تولید و تامین افزودنی های گل و سیمان حفاری فعالیت خود را آغاز کرده و جهت توسعه پایدار خط مشی سیستم این شرکت به شرح زیر اعلام می گردد:
- جلب رضایت کلیه ذینفعان سازمان: شناسایی نیازهای مشتریان و رعایت الزامات کیفی، ایمنی، بهداشتی و محیط زیست
- بهبود و گسترش فعالیت ها: تحقیق و توسعه در جهت دستیابی به دانش فنی تولید مواد، بازنگری مداوم فعالیت های شرکت در راستای افزایش کیفیت محصولات، افزایش حجم تولید و فروش و در نهایت مصرف بهینه منابع
- آموزش و انگیزش کارکنان: افزایش توان علمی و عملی نیروی انسانی از طریق برقراری سیستم آموزش و افزایش انگیزش کارکنان بوسیله ایجاد محیط کار آرام، ایمن و نشاط آور

فارسی